เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลดร.รชานนท์ โสภณฤทธิเดช

กลุ่มบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ตำแหน่งครูวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล

^