เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายขจรศักดิ์ นกแก้ว

กลุ่มบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

ตำแหน่งครูโครงการพระราชดำริ

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล

^