เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายปรีชา เคนชมภู

กลุ่มบุคลากรผู้บริหารโรงเรียน

ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

รายละเอียดผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล

^