เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ

Personnel

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 • thumbnail

  นางสาวนุศราวรรณ อ่อนวงษ์

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสมทรง กู้เขียว

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวภัทราภรณ์ พันธ์กิ่ง

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวสุพัตรา ขวาไทย

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นายวีรพงษ์ เหง่าทอง

  ครูชำนาญการ

^