เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ

Personnel

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

 • thumbnail

  นางชมพูนุท สงวนศักดิ์

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางกฤษณา ญาติสมบูรณ์

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายวีระศักดิ์ เนียมชัยภูมิ

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางอุบล ช่วยคุณ

  ครูชำนาญการพิเศษ

^