เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ

Personnel

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

 • thumbnail

  ดร.รชานนท์ โสภณฤทธิเดช

  ครูวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

 • thumbnail

  นางสุธปรียา เกาะม่วงหมู่

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นายธีรยุทธ บุตรโคตร

  ครู

^