เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ

Personnel

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

 • thumbnail

  นายเวชยันต์ ศรีชัย

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางเครือดาว ขำหินตั้ง

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาววาสนา โชคเหมาะ

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางยุภาพร ราชสมบัติ

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นางอนุลักษ์ เพ็งชัยภูมิ

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นายปฏิภาณ ยอดขุนทด

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวอโณทัย ประจวบมอญ

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นายวฤธ อุมารังษี

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นายราชศักดิ์ ฐานมั่น

  ครูชำนาญการ

^