เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ

Personnel

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 • thumbnail

  นายไอศูรย์ พวงมาลัย

  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 • thumbnail

  นางอธิตา เปล่งหนองแซง

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายวัฒนา นิธิศดิลก

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางเบ็ญจมาศ ใบลี

  ครูชำนาญการพิเศษ

^