เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ

Personnel

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 • thumbnail

  นางนวลเอง แก้งคำ

  หัวกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 • thumbnail

  นางทิติยา แฝงฤทธิ์

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายวิรัตน์ พรมกุดตุ้ม

  ครูชำนาญการ

^