เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ

Personnel

ผู้บริหารโรงเรียน

 • thumbnail

  นายวีรยุทธ ปรุงชัยภูมิ

  ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • thumbnail

  ว่าที่ร้อยเอกพงษ์อรัญ สุพล

  รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • thumbnail

  นายอนุเทพ ค่าเจริญ

  รองผู้อำนวยการโรงเรียน

^