เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ

ข่าวสารโรงเรียน

รายชื่อ นร. ผ่านการคัดเลือกศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563
รายชื่อ นร. ผ่านการคัดเลือกศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563

12 มี.ค. 2563 0 92

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อนักเรียนผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา
ประกาศรายชื่อนักเรียนผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา

06 ก.พ. 2563 0 872

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนในโรงเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา (Sport Program) ประเภทฟุตบอลชาย และบาสเกตบอลหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563
การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

31 ม.ค. 2563 0 884

ประกาศโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ห้องเรียนปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จานวน 108 คน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จานวน 72 คน ห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสต

นายณัฐพัทร อินทพิระ นร.ชั้น ม.6 ได้รับคัดเลือกเข้ารับประกาศเกียรติคุณวัฒนธรรมวินิต
นายณัฐพัทร อินทพิระ นร.ชั้น ม.6 ได้รับคัดเลือกเข้ารับประกาศเกียรติคุณวัฒนธรรมวินิต

09 ม.ค. 2563 0 312

วันที่ 26 ธันวาคม 2562 เวลา 14.30 น. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมินำโดย นางสาวสุริยา สุระเสียง วัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัด จัดการประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกเด็กเข้ารับประกาศเกียรติคุณ “วัฒนธรรมวินิต เนื่องในง

รับสมัครนักเรียน โครงการห้องเรียนกีฬา ปีการศึกษา 2563
รับสมัครนักเรียน โครงการห้องเรียนกีฬา ปีการศึกษา 2563

28 ธ.ค. 2562 0 1,638

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อส่งเสริมสนับสนุน ให้เยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย มีความเป็นเลิศด้านกีฬาบนพื้นฐานการพัฒนาโดยใช้วิทยาศาสตร์การ

แบบสำรวจคะแนนการสอน 2/2562 ลงระบบ SGS (สำหรับครูผู้สอน)
แบบสำรวจคะแนนการสอน 2/2562 ลงระบบ SGS (สำหรับครูผู้สอน)

21 พ.ย. 2562 0 90

สำรวจอัตราส่วนคะแนนเต็มในระบบ sgs สำรวจการสอบกลางภาคและปลายภาค ขอความร่วมมือคณะครูผู้สอนทุกท่านช่วยตอบแบบสำรวจให้ครบทุกรายวิชาเพื่อที่จะได้ลงทะเบียนในระบบ sgs ให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 https://forms.gle/AsJsEiCJMQHFCGRg8 (สำหรับครูผู้สอนเท่

ลงทะเบียนชุมนุม ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ลงทะเบียนชุมนุม ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

14 พ.ย. 2562 0 45

ลงทะเบียนชุมนุม ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ คำชี้แจง : 1. การลงทะเบียนในการเลือกชุมนุม นักเรียนต้องใช้ Gmail ของ Google ในการลงทะเบียน 2. ชุมนุมที่มีให้เลือกจะแบ่งเป็นระดับ ม.ต้น , ม.ปลาย และทั้ง ม.ต้น ม.ปลาย รวม

สรุปตัวแทนแข่งขันระดับภาคงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
สรุปตัวแทนแข่งขันระดับภาคงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

29 ต.ค. 2562 0 86

สรุปตัวแทนไปเข้าร่วมแข่งขันระดับภาคโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ สพม. เขต ๓๐ (ชัยภูมิ) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 12 - 14 ธันวาคม 2562

1
^