เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ

ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ ปีการศึกษา 2/2562
วัน/เดือน/ปี
กิจกรรม
หมายเหตุ
27 ต.ค. 2562 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562 งานกิจการนักเรียน
28 ต.ค. 2562 เปิดภาคเรียนที่ 2/2562
29 ต.ค. 2562 - 15 พ.ย. 2562 นักเรียนแก้ 0 ร มส ครั้งที่ 1
4 พ.ย. 2562 - 14 พ.ย. 2562 กีฬานักเรียน นักศึกษา
11 พ.ย. 2562 กิจกรรมวันลอยกระทง กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา
15 พ.ย. 2562 ประชุมซ่อมผู้ปกครองนักเรียน งานกิจการนักเรียน
15 พ.ย. 2562 นักเรียนหอพักประจำ กลับบ้าน ครั้งที่ 1 งานกิจการนักเรียนประจำ
17 พ.ย. 2562 นักเรียนหอพักประจำ เข้าหอพัก ครั้งที่ 1 งานกิจการนักเรียนประจำ
25 พ.ย. 2562 พิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6
25 พ.ย. 2562 - 13 ธ.ค. 2562 นักเรียนแก้ 0 ร มส ครั้งที่ 2
29 พ.ย. 2562 - 30 พ.ย. 2562 Earth Science and Astronomy Camp กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
5 ธ.ค. 2562 เรียนชดเชยวันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม 2563
6 ธ.ค. 2562 นักเรียนหอพักประจำ กลับบ้าน ครั้งที่ 2 งานกิจการนักเรียนประจำ
8 ธ.ค. 2562 นักเรียนหอพักประจำ เข้าหอพัก ครั้งที่ 2 งานกิจการนักเรียนประจำ
10 ธ.ค. 2562 เรียนชดเชยวันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2563
12 ธ.ค. 2562 - 14 ธ.ค. 2562 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ณ จังหวัดศรีสะเกษ นักเรียนตัวแทนโรงเรียน
16 ธ.ค. 2562 - 22 ธ.ค. 2562 กีฬาโซน / พิธีเปิดกีฬาโซน
23 ธ.ค. 2562 กิจกรรมวันคริสมาสต์ และวันปีใหม่ สาระ Eng/กิจการนักเรียน
24 ธ.ค. 2562 - 27 ธ.ค. 2562 สอบกลางภาค งานวัดผล
27 ธ.ค. 2562 นักเรียนหอพักประจำ กลับบ้าน ครั้งที่ 3 งานกิจการนักเรียนประจำ
4 ม.ค. 2563 - 18 ม.ค. 2563 รับสมัครนักเรียนห้องเรียนกีฬา
5 ม.ค. 2563 นักเรียนหอพักประจำ เข้าหอพัก ครั้งที่ 3 งานกิจการนักเรียนประจำ
6 ม.ค. 2563 - 16 ม.ค. 2563 นักเรียนสอบซ่อมกลางภาค
17 ม.ค. 2563 - 18 ม.ค. 2563 English Camp กลุ่มสาระ ฯ Eng
24 ม.ค 2563 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนติด 0 ร มส งานวัดผล
24 ม.ค. 2563 นักเรียนหอพักประจำ กลับบ้าน ครั้งที่ 4 งานกิจการนักเรียนประจำ
26 ม.ค. 2563 - 29 ม.ค. 2563 สอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนกีฬา
26 ม.ค. 2563 นักเรียนหอพักประจำ เข้าหอพัก ครั้งที่ 4 งานกิจการนักเรียนประจำ
27 ม.ค. 2562 - 31 ม.ค. 2562 ติวโอเน็ตนักเรียนระดับชั้น ม.3
31 ม.ค. 2563 นักเรียนระดับชั้น ม.4 ทัศนศึกษา ครูระดับชั้น ม.4
1 ก.พ. 2563 - 2 ก.พ. 2563 นักเรียนระดับชั้น ม.3 สอบโอเน็ต ครูระดับชั้น ม.3
7 ก.พ. 2563 - 8 ก.พ. 2563 นักเรียนระดับชั้น ม.ต้น เข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ครูระดับชั้น ม.ต้น
12 ก.พ. 2563 นักเรียนระดับชั้น ม.2 , ม.5 ประเมินผล IS2
14 ก.พ. 2563 นักเรียนระดับชั้น ม.5 ทัศนศึกษา ครูระดับชั้น ม.5
14 ก.พ. 2563 นักเรียนหอพักประจำ กลับบ้าน ครั้งที่ 5 งานกิจการนักเรียนประจำ
16 ก.พ. 2563 นักเรียนหอพักประจำ เข้าหอพัก ครั้งที่ 5 งานกิจการนักเรียนประจำ
17 ก.พ. 2563 - 25 ก.พ. 2563 ติวโอเน็ตนักเรียนชั้น ม.6 (เว้นเสาร์ – อาทิตย์) ครูระดับชั้น ม.6/วิชาการ
21 ก.พ. 2563 เลือกตั้งประธานนักเรียน / ตรวจคะแนนเก็บประจำวิชา งานกิจการนักเรียน/วิชาการ
23 ก.พ. 2563 - 27 ก.พ. 2563 รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563
26 ก.พ. 2563 ซ้อมใหญ่วันสถาปนาโรงเรียน งานกิจการนักเรียน
27 ก.พ. 2563 วันสถาปนาโรงเรียน งานกิจการนักเรียน
29 ก.พ. 2563 - 1 มี.ค. 2563 นักเรียนระดับชั้น ม. 6 สอบโอเน็ต ครูระดับชั้น ม.6
3 มี.ค. 2563 - 6 มี.ค. 2563 สอบปลายภาค งานวัดผล

^