เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ ปีการศึกษา 2562
 
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
ม.1 49 33 82 3
ม.2 45 29 74 3
ม.3 69 34 103 4
รวมมัธยมต้น 163 96 259 10
ม.4 27 43 70 3
ม.5 48 30 78 3
ม.6 35 45 80 4
รวมมัธยมปลาย 110 118 228 10
รวมทั้งหมด 273 214 487 20
^