เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ

javascript


- เข้าเว็บไซต์การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์
  yes 

   คลิกดูชื่อรูปภาพธงประเทศต่าง ๆ
   URL รูปคือ
https://www.kpch.ac.th/flag/ชื่อไฟล์รูปภาพ.png
  


*********************************************

ส่งงานระดับชั้น ม.4  :28:

ส่งงานระดับชั้น ม.5  laugh*** แบบฝึกหัด ครั้งที่ 1 *** ( 27 ม.ค. 2563)
https://forms.gle/84eGzS23TKD1itCo6
*** แบบทดสอบกลางภาค 2/2562 ***

http://gg.gg/testcom999

 
^