เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ

แผนงาน/โครงการ


แผนงาน/โครงการ


   
-  ลิงค์กรอกโครงการปีงบประมาณ 2563 yes

   - ตัวอย่างการเขียนโครงการ ตัวอย่างการเขียนโครงการ.pdf pdf (66) 


ข้อมูลแผนใช้เขียนโครงการ
    - มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561


ตรวจสอบงบประมาณโครงการ
 
 - งบประมาณตามโครงการ ปีงบประมาณ 2563

แบบฟอร์ม
   
บันทึกข้อความขอใช้เงินตามโครงการ บันทึกข้อความขอใช้เงินตามโครงการ.pdf pdf (36)
   
แบบสรุปโครงการ แบบสรุปโครงการ.pdf pdf (45)      
        
       

^