เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ

ต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียน

1
^