เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ

E-Document

เลขที่เอกสาร รายละเอียด ดาวน์โหลด (ขนาดไฟล์) อัปโหลดโดย แก้ไขล่าสุด
E-0007 ประกาศแนวทางการมอบตัวนักเรียน.pdf ประกาศแนวทางการมอบตัวนักเรียน ปีการศึกษา 2564 (198.66 KB) Admin เม.ย. 2564
262/2563 คำสั่งเฝ้าระวัง และป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา.pdf คำสั่งเฝ้าระวัง และป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (349.99 KB) Admin พ.ย. 2563
244/2563 คำสั่งแต่งตั้งประชุมผู้ปกครอง 2/2563.pdf คำสั่งแต่งตั้งประชุมผู้ปกครอง 2/2563 (410.38 KB) Admin พ.ย. 2563
40/2563 แต่งตั้งกรรมการดำเนินการจัดการศึกษา (DLIT).pdf แต่งตั้งกรรมการดำเนินการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) (674.14 KB) Admin ก.พ. 2563
105/2560 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมอบรมการผลิตสื่อนำเสนอ.pdf คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมอบรมการผลิตสื่อนำเสนอ Powerpoint (147.61 KB) Admin ก.พ. 2563
68/2559 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมอบรมคลังข้อสอบ.pdf คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมอบรมคลังข้อสอบ 2559 (286.03 KB) Admin พ.ย. 2562
1
^